nhưng ngọc tâm hồn còn quý giá hơn nhiều

Đề bài: Em hãy bình luận về câu cổ ngữ: “ Ngọc vô cùng quý giá, nhưng ngọc tâm hồn còn quý giá hơn nhiều”. Bài làm của bạn Nguyễn Thu Hà trường chuyên Lê Hồng PhongHướng dẫnMở bài Giới...