Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục

Soạn bài Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hộiCâu 1: Tuổi trẻ học đường suy nghĩ và hành động để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông. MB: Nêu vấn đề cần nghị luận ở đây...
Đề bài: Hãy trình bày quan điểm của mình trước cuộc vận động: “ Nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.Hướng dẫnMở bài Suy nghĩ về vấn đề: ” Nói không...
Đề bài: Hãy thể hiện quan điểm của mình trước cuộc vận động nói không với những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về bệnh thành tích trong giáo dục...