Nước Đại Việt Ta

Đề bài: Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi là áng thiên cổ hùng văn – bản tuyên ngôn đất nước thứ hai. Em hãy Phân tích hai phần đầu bài Bình ngô Đại cáoHướng dẫnMở bài Phân tích hai...