Phân tích đoạn trích Trao duyên

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn mẫu hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học sinh...
Đề bài: Bi kịch của người phụ nữ qua đoạn Trao duyên (Truyện Kiều – Nguyễn Du) (yêu cầu lập dàn bài)I. Hướng dẫnMở bài cho đề: Bi kịch của người phụ nữ qua đoạn Trao duyên – Nói qua...
Đề bài: Dựa vào những hiểu biết của mình về truyện Kiều, em hãy Phân tích đoạn trích Trao duyên để làm rõ nỗi đoạn trường về tình duyên lỡ bỏ trích Truyện Kiều của Nguyễn Du.Hướng dẫnMở bài Phân...