Phân tích hình tượng sóng và em

Đề bài: Phân tích hình tượng sóng và em trong bài “sóng” của Xuân QuỳnhHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về hình tượng sóng và em trong bài “sóng” của Xuân Quỳnh Xuân Quỳnh (1942 – 1988) nổi tiếng với nhiều...