Phong cách Hồ Chí Minh

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn mẫu hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học sinh...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 9 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 8 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 7 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Đề bài: Em hãy phân tích bài Phong cách Hồ Chí Minh của tác giả Lê Anh Trà. Bài làm của một bạn học sinh lớp 10 tại TP Hồ Chí MinhHướng dẫnMở bài Giới thiệu bài Phong cách Hồ...
Soan van Phong cach Ho Chi Minh. Đề bài: Soạn văn: Phong cách Hồ Chí Minh của Lê Anh Trà lớp 9. Câu 1: Vốn tri thức văn hóa nhân loại của chủ tịch Hồ Chí Minh sâu rộng như...
Đề bài: Soạn bài: Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh I. Kiến thức cơ bản Việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh a, Văn bản thuyết minh...