phong cách thời trang

Đề bài: Buy- phông, nhà văn Pháp nổi tiếng, có viết: “Phong cách chính là người” Anh chị hiểu ý kiến trên như thế nào?Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về “Phong cách chính là người” của Buy- phông, nhà văn...
Đề Bài: Viết một bài văn nghị luận ( vận dụng ít nhất ba thao tác lập luận khác nhau) bày tỏ ý kiến về một vấn đề đang đặt ra trong đời sống văn hóa – tinh thần của...