Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người

Đề bài: Một nhà văn có nói: Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ con người. Em hãy giải thích nội dung câu nói đóHướng dẫnMở bài Giới thiệu câu nói Sách là ngọn đèn sáng bất...