sau trở thành người bạn thân ở chung nhà và cuối cùng trở thành ông chủ nhà khó tính

Đề bài: Bình luận về câu nói “Tập quán xấu ban đầu là người khách qua đường sau trở thành bạn thân ở chung nhà và cuối cùng thành ông chủ nhà khó tính”. Bài làm của Nguyễn Thị Kim...