sống có trách nhiệm

Binh luan ve duoc va mat trong cuoc song. Đề bài: Anh chị hãy bình luận về được và mất trong cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống của mỗi người, ai ai cũng đều phải trải qua rất...
Đề bài: Một số bạn trẻ cho rằng: “ Trước hết là phải sống cho mình” Theo anh chị trách nhiệm với bản thân khác với tính vị kỉ như thế nào?Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về câu “ Trước...