sự đồng cảm và sẻ chia

Đề bài: Đồng cảm và sẻ chia đang là lối sống đẹp của xã hội hiện nay, anh chị hãy trình bày suy nghĩ về lối sống đó. Tình yêu thương giữa con người với con người là vô cùng...