tả bác nông dân

Tả một người ở địa phương em sinh sống (tả bác nông dân, bác lao công ở trường...)Hướng dẫn Sáng chủ nhật, em được theo mẹ ra đồng màu Lạc Thổ đưa nước cho thợ cày. Các ruộng lúa mới...