tả cảnh ngày xuân

Đề bài: Dựa vào đoạn trích Cảnh ngày xuân, hãy viết một đoạn văn kể về việc chị em Thúy Kiều đi chơi trong tiết Thanh minh. Trong khi kể, chú ý vận dụng các yếu tố miêu tả cảnh...
Đề bài: So sánh cảnh xuân trong 6 câu thơ đầu và 4 câu thơ cuối để thấy được cảnh trong thơ Nguyễn Du không đứng yên mà luôn vận động Thiên nhiên là đề tài khá quen thuộc trong...