tả cảnh sân trường

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn mẫu hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học sinh...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 7 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 6 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 5 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 3 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Tả cảnh sân trường em lúc giờ ra chơiHướng dẫn Trước giờ ra chơi, sân trường em rất yên tĩnh. Chỉ nghe thấy tiếng thầy, cô giáo đang giảng bài sang sảng, tiếng truy bài của các lớp, tiếng gió...
Dàn ý tả cảnh sân trường lúc ra chơiHướng dẫn Dàn bài 1- Mở bài: Giới thiệu giờ ra chơi: Thời gian, địa điểm... 2- Thân bài: a- Tả bao quát: - Cảnh sân trường lúc bắt đầu ra chơi...