Tả cô giáo chủ nhiệm

Tả cô giáo chủ nhiệm lớp 5 của em trong một tiết học Bài làm Trong 5 năm qua, em được học với nhiều thầy, cô chủ nhiệm khác nhau. Thầy, cô nào cũng để lại trong em những ấn...