tả đêm trăng đẹp

Viết đoạn văn tả đêm trăng đẹpHướng dẫn Nếu có ai hỏi tôi: “Bây giờ có một điều ước, thì bạn sẽ ước gì?”. Tôi không cần ngẫm nghĩ mà sẽ trả lời ngay: “Tôi ước được về quê để...