tả gà mẹ

"Mẹ dang đôi cánh/ Con biến vào trong/ Mẹ ngẩng đầu trông/ Bọn diều, bọn quạ/ Bây giờ thong thả/ Mẹ đi lên đầu/ Đàn con bé tí/ Líu ríu theo sau."...Hướng dẫn DÀN Ý 1) Mở bài Giới thiệu...