Tả một phiên chợ

Đề bài: Ta mot phien cho vung cao – Bài viết của một học sinh trường Trung Học Cơ Sở Chương Xá hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc hãy tả một phiên chợ vùng cao – văn mẫu lớp 6Hướng...