Ta về ta tắm ao ta

Đề bài: Trong ca dao tục ngữ Việt Nam có rất nhiều câu nói về tình yêu quê hương đất nước. Em hãy giải thích và bình luận về câu tục ngữ: “ Ta về ta tắm ao ta dù...
Đề bài: Anh chị hãy bàn luận về ý nghĩa câu: “ Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn” Quê hương nguồn cuội luôn là nỗi nhớ nhung trong tâm khảm mỗi con...
Đề bài: Binh luan cau tuc ngu: Ta ve ta tam ao ta. Em hãy giải thích và bình luận ý nghĩa của câu tục ngữ sau: “Ta về ta tắm ao ta Dù trong dù đục ao nhà vẫn...
Đề bài: Giải thích và bình luận câu tục ngữ Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Dưới đây là bài làm của Lê Thị Huyền Trang lớp 8 trường THCS Nguyễn Văn...