tác phẩm Vợ Nhặt

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn mẫu hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học sinh...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 12 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 9 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Đề bài: Qua những bài thơ đã học và đọc thêm, anh chị hãy phân tích những biểu hiện của cảm hứng yêu nước trong văn học Việt Nam sau cách mạng tháng Tám năm 1945Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu...
Đề bài: Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc em hãy trình bày những hiểu biết của mình về nhà văn Kim Lân:Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về những hiểu biết...
Đề bài: Cảm nhận của anh chị về giá trị của tác phẩm vợ Nhặt xuất hiện trong tác phẩm của Kim Lân.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về giá trị của tác phẩm vợ Nhặt Giá trị nhân đạo là...
Đề bài: Em hãy phân tích giá trị nhân đạo trong tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân để chứng minh: “ Người nông dân lao động trong bất kỳ tình huống nào cũng khao khát tình yêu thương và...
Đề bài: Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc em hãy phân tích Vợ Nhặt của Kim Lân để thấy được giá trị hiện thực trong tác phẩmHướng dẫnMở bài: Giới...
Đề bài: Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc em hãy phân tích tâm trạng bà cụ Tứ xuất hiện trong tác phẩm Vợ Nhặt của Kim Lân.Hướng dẫnMở bài: Giới...
Đề bài: Kim Lân đã xây dựng được tình huống truyện độc đáo, hấp dẫn, em hãy phân tích câu truyện để làm sáng tỏ điều đó.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về việc Kim Lân xây dựng được tình huống...