Thanh Thảo

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 12 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Đề bài: Em hãy viết bài văn cảm nhận của anh chị về đoạn thơ sau trong Đàn ghi ta của lor-ca của nhà thơ Thanh Thảo “Không ai chôn cất tiếng đàn …. Long lanh trong đáy giếng”Hướng dẫnMở...
Đề bài: Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc em hãy phân tích hai khổ thơ cuối bài thơ Đàn ghi ta của LorcaHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về bài thơ...
Đề bài: Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc em hãy phân tích bài thơ: Đàn ghi ta của LorcaHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về bài thơ Đàn ghi ta của...
Đề bài: Em hãy phân tích đoạn thơ: “ Tiếng ghi ta nâu… long lanh trong đáy giếng”.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về đoạn thơ “ Tiếng ghi ta nâu… long lanh trong đáy giếng” Thanh Thảo với tài năng...
Đề bài: Bài viết của một học sinh trường Chuyên Hùng Vương hay nhất do Baitapsachgiaokhoa.com chọn lọc em hãy phân tích 2 khổ thơ đầu trong bài thơ Đàn ghi ta của LorcaHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về 2...
Đề bài: Anh chị hãy phân tích bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo – bài văn hay lớp 12 chọn lọcHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về bài thơ Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo...
Đề bài: Em hãy cảm nhận về hình tượng Lorca trong khổ đầu của bài thơ Đàn ghi ta của Lorca.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về hình tượng Lorca trong bài đàn ghi ta của Lorca Thanh Thảo là nhà...
Đề bài: Em hãy phân tích đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm Đàn ghi ta của Lorca của Thanh Thảo.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về tác phẩm Đàn ghi ta của Lorca Thanh thảo là nhà thơ xuất sắc...