thói hư và cùng túng

Đề bài: Nhà văn nổi tiếng của Pháp có viết: “ Việc làm xua đuổi xa ta ba mối họa lớn: buồn nản, thói hư và cùng túng. Anh chị hãy giải thích và chứng minh, trong cuộc sống ngày...