Thu Hứng

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn mẫu hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học sinh...
Đề bài: So sánh cách dùng từ vèo trong hai câu thơ sau: Sóng biếc theo làn hơi gợi tý Lá vàng trước gió kẽ đưa vèo Và” vèo trông lá rụng ngoài sân Công danh phù thế có tần...