Thúy Kiều báo ân báo oán

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn mẫu hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học sinh...
Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 9 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Đề bài: Em hãy đóng vai Thúy Kiều để kể cho lớp nghe về việc Báo ân báo oán. Trong khi kể, cố gắng làm nổi bật tâm trạng của Thúy Kiều khi gặp Hoạn Thư A. Giới thiệu đoạn...