Tiến sĩ giấy

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 11 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Đề bài: Em hãy bàn luận về danh và thực trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Liên hệ thực tế?Hướng dẫnMở bài Em hãy bàn luận về danh và thực Trong cuốc sống danh và thực luôn là một...
Phan tich bai tho Tien si giay. Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Tiến Sĩ Giấy của Nguyễn KHuyến Nguyễn Khuyến là nhà thơ có tấm lòng yêu nước thương dân, ngoài những bài thơ viết về cảnh...