Tiếng hát con tàu

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 12 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Đề bài: Em hãy bình giảng hai khổ thơ cuối của bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan ViênHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về hai khổ thơ cuối của bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan...
Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan ViênHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan Viên Chế lan Viên là nhà thơ nổi tiếng của...
Đề bài: Em hãy phân tích đoạn thơ từ: “Nhớ bản sương giăng,nhớ đèo mây phủ… Tình yêu làm đất lạ hóa quê hương.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về đoạn thơ “Nhớ bản sương giăng,nhớ đèo mây phủ… Tình yêu...
Đề bài: Em hãy phân tích khổ thơ đầu của bài thơ Tiếng Hát con tàu của Chế lan ViênHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về khổ thơ đầu của bài thơ Tiếng Hát con tàu của Chế lan Viên Chế...
Đề bài: Em hãy nêu nội dung của bài thơ Tiếng Hát con tàu và giải thích lời đề từ của bài thơ.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về bài thơ Tiếng Hát con tàu và giải thích lời đề từ...
Đề bài: Em hãy phân tích ba khổ thơ giữa bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan Viên.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về ba khổ thơ giữa bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan Viên Chế...
Đề bài: Em hãy phân tích ba khổ thơ đầu trong bài thơ Tiếng Hát Con TàuHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về ba khổ thơ đầu trong bài thơ Tiếng Hát Con Tàu Chế Lan Viên là nhà thơ xuất...
Đề bài: Em hãy bình giảng hai khổ thơ cuối của bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan ViênHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về hai khổ thơ cuối của bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan...
Đề bài: Em hãy phân tích bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan ViênHướng dẫnMở bài: Giới thiệu về bài thơ Tiếng Hát Con Tàu của Chế Lan Viên Chế lan Viên là nhà thơ nổi tiếng của...