tính ích kỉ

Thuyết trình về chủ đề "Sự tin tưởng" Bài làm Đã bao giờ bạn mất niềm tin vào một ai đó hoặc ngay chính bản thân mình? Hay bạn đặt quá nhiều niềm tin ở người khác để rồi rơi...
Đề bài: Anh chị hãy giải thích câu thành ngữ: “ Ếch ngồi đáy giếng”( Viết bài) Khi chúng ta cố sống lâu trong một môi trường khép kín bản thân, chỉ biết mình quan tâm đến mình mà không...