tình trạng ùn tắc giao thông

Trinh bay y kien ve van de un tac giao thong. Đề bài: Giao thông gắn liền với các hoạt động của con người. Nhưng hiện nay vấn đề ùn tắc giao thông đang trở nên cấp bách và cần...