Trần Quang Khải

Noi dung bai Pho gia ve kinh. Đề bài: Nội dung bài thơ Phò giá về kinh Bài làm Thượng tướng Trần Quang Khải là một người văn võ song toàn, từng có công rất lớn trong hai cuộc chiến...
Đề bài: Cách nói giản dị cô đúc của bài thơ ‘ Tụng giá về kinh’ có tác dụng gì trong việc thể hiện hào khi chiến thắng và khát vọng hòa bình của dân tộc ta ở thời đại...
Đề bài: Hai địa danh Chương Dương và Hàm Tử trong bài ‘ Phò giá về kinh’ gợi ra những chiến công nào? Việc nhắc lại những địa danh đó có tác dụng như thế nào với việc thể hiện...
Cam nhan bai Pho gia ve kinh. Đề bài: Cảm nhận bài ‘Phò giá về kinh’ Bài làm Đất nước ta cho dù trải qua hàng ngàn năm Bắc thuộc nhưng trong lịch sử vẫn có rất nhiều chiến thắng...
Khai quat bai Pho gia ve kinh. Đề bài: Khái quát về bài ‘Phò giá về kinh’ Bài làm “Phò giá về kinh” của Trần Quang Khải như một trang kí sự bằng thơ nóng hổi tính thời sự và...
Phan tich bai tho Pho gia ve kinh. Đề bài: Phân tích bài ‘Phò giá về kinh’ Bài làm Thượng tướng Trần Quang Khải là một vị tướng văn võ song toàn, từng có công rất lớn trong hai cuộc...
Noi dung nghe thuat bai Pho gia ve kinh. Đề bài: Nội dung và nghệ thuật bài ‘Phò giá về kinh’ Bài làm Đất nước ta dù trải qua hàng ngàn năm Bắc thuộc nhưng trong lịch sử đã có...
Đề bài: Phat bieu cam nghi ve bai tho Pho gia ve kinh. Anh chị hãy phát biểu cảm nghĩ về bài thơ phò giá về kinh của Nguyễn Quang Khải.Hướng dẫnMở bài: Cảm nghĩ về bài thơ Phò giá...