ứng xử lịch sự

Tham luận về chủ đề "Ứng xử văn hoá học đường" Bài làm Kính thưa Đại hội! Trước tiên theo em hiểu "Ứng xử văn hoá học đường" là học sinh ứng xử văn minh, lịch sự, đạt chuẩn mực...
Đề bài: Em hãy bình luận về ứng xử lịch sự, văn minh trong cuộc sống. Bài làm rất hay của bạn Phạm Đăng Long trường thpt Bắc Đông Quan Thái BìnhHướng dẫnMở bài Em hãy bình luận về ứng...