vấn đề giữ gìn vệ sinh

Xin giới thiệu đến các bạn ebook những bài văn lớp 12 hay nhất của cuộc thi Viết văn học trò. Ban biên tập đã và đang liên tục cập nhật những bài văn mẫu hay của các bạn học...
Đề bài: Vệ sinh môi trường đang là vấn đề vô cùng quan trọng trong đời sống, nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi chúng ta. Em hãy bình luận về vấn đề giữ gìn vệ sinh...