Văn hay chữ tốt

Đề bài: Em hãy phân tích dòng sông truyền thống được thể hiện trong tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về dòng sông truyền thống trong “Những đứa con trong...
Suy nghi ve cau tuc ngu Co chi thi nen. Đề bài: Anh chị hãy nêu suy nghĩ về câu tục ngữ “có chí thì nên” Dân tộc Việt Nam là một dân tộc có truyền thồng hiếu học và...