vào đại học

Viết về người anh trai của em Bài làm Nó là con một. Có nghĩa là trong nhà không ai tranh ti vi, không ai tranh những món ăn khoái khẩu, không ai giành quà của ba mẹ mỗi khi...
Đề bài: Hãy viết một bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của anh/ chị về việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nay.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện...
Đề bài: Em hãy viết bài văn để nêu lên suy nghĩ của mình về câu nói: “ Vào đại học có phải là con đường duy nhất để lập nghiệp của thanh niên”.Hướng dẫnMở bài: Giới thiệu về câu...