vở sạch chữ đẹp

Đề: Đất nước ta có nhiều gương học sinh nghèo vượt khó học học giỏi. Em hãy trình bày một số tấm gương đó và nếu suy nghĩ của mình.Hướng dẫnMở bài Suy nghĩ của em về những tấm gương...