Xa ngắm thác núi Lư

Cam nghi cua em ve bai tho Xa ngam thac nui Lu – Đề bài: Lý Bạch là một cây đại thụ của nền văn học cổ điển Trung Hoa, ông có rất nhiều tác phẩm để đời Xa ngắn...