Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp?


  Đề bàiTài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệpLời giải chi tiết- Thuận lợi:+ Có diện tích đất phù sa lớn (khoảng 4 triệu ha).+ Đất phù sa ngọt có diện tích 1,2...

  Đề bài

  Tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long có thuận lợi và khó khăn như thế nào đối với việc phát triển nông nghiệp

  Lời giải chi tiết

  – Thuận lợi:

  + Có diện tích đất phù sa lớn (khoảng 4 triệu ha).

  + Đất phù sa ngọt có diện tích 1,2 triệu ha (chiếm 30% diện tích đồng bằng), rất màu mỡ, phân bố thành dải dọc sông Tiền, sông Hậu, thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

  –  Khó khăn:

  + Phần lớn diện tích đồng bằng là đất phèn, đất mặn.

  + Một vài loại đất thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là các nguyên tố vi lượng hoặc đất quá chặt, khó thoát nước.