Tại sao năm 1960 được gọi là "Năm châu Phi" ?


  Đề bàiTại sao năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi”?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sự kiện trong sgk Lịch sử 12 trang 37 để suy luận ra đáp án. Lời giải chi tiếtNăm 1960 được gọi là “Năm Châu Phi” vì có 17 nước châu Phi tuyên bố...

  Đề bài

  Tại sao năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi”?

  Phương pháp giải – Xem chi tiếtTại sao năm 1960 được gọi là "Năm châu Phi" ?

  Dựa vào sự kiện trong sgk Lịch sử 12 trang 37 để suy luận ra đáp án. 

  Lời giải chi tiết

  Năm 1960 được gọi là “Năm Châu Phi” vì có 17 nước châu Phi tuyên bố độc lập: Đông Camorun (1-1-1960), Togo (27-4-1960), Madagaxca (26-6-1960), Xomali (1-7-1960), Đahômây (1-8-1960), Nigie (3-8-1960)…