Tại sao nói việc phát huy thế mạnh của Trung du và miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc?


  Đề bàiTại sao nói việc phát huy các thế mạnh của trung du miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc?Lời giải chi tiếtViệc phát huy các thế mạnh của trung du miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa...

  Đề bài

  Tại sao nói việc phát huy các thế mạnh của trung du miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc?

  Lời giải chi tiết

  Việc phát huy các thế mạnh của trung du miền núi Bắc Bộ có ý nghĩa kinh tế lớn và ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc vì:

  – Là vùng giàu tài nguyên khoáng sản bậc nhất nước ta, với các loại khoáng sản chính là than, sắt, thiếc, chì…Tuy nhiên nguồn tài nguyên ở đây chưa được khai thác có hiệu quả cho hoạt động công nghiệp, phát triển công nghiệp. Cần đầu tư phát triển  kinh tế công nghiệp để nâng cao vị thế kinh tế trong cả nước, tạo ra cơ cấu kinh tế đa dạng và hoàn thiện hơn.

  – Là nơi cư trú của hầu hết đồng bào dân tộc ít người nên phát huy thế mạnh kinh tế sẽ góp phần cải thiện đời sống người dân, củng cố an ninh quốc phòng của vùng.

  – Vùng có đường biên giới quốc gia: phía bắc giáp với Trung Quốc, phía tây giáp với Lào nên việc phát huy các thế mạnh của vùng sẽ thúc đẩy giao lưu, trao đổi buôn bán với các vùng khác trong cả nước và quốc tế.