Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?


  Đề bàiTại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?Lời giải chi tiếtNước ta phải hình thành các vùng kinh tế trong điểm vì:- Các vùng kinh tế trọng điểm là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

  Đề bài

  Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?

  Lời giải chi tiết

  Nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trong điểm vì:

  – Các vùng kinh tế trọng điểm là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước (nơi hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế và hấp dẫn các Nhà đầu tư; tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước và có thể hỗ trợ cho các vùng khác; thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra toàn quốc).

  – Xuất phát điểm của nền kinh tế thấp, cần phải đầu tư có trọng điểm để tạo “đòn bẩy” thúc đẩy sự phát triển kinh tế của cả nước.

  – Nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội của nước ta tuy phong phú đa dạng, nhưng lại có sự phân hóa giữa các vùng, trong khi nguồn vốn còn hạn chế đòi hỏi phải đầu tư có trọng điểm.

  – Lựa chọn các vùng kinh tế trọng điểm để thu hút đầu tư nước ngoài.