Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng?


  Đề bàiTại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng?Lời giải chi tiếtPhải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng vì:- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện...

  Đề bài

  Tại sao phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng?

  Lời giải chi tiết

  Phải có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng vì:

  – Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là xu hướng chung của cả nước.

  – Đồng bằng sông Hồng là một trong hai vùng kinh tế phát triển nhất cả nước nên việc c thuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng là điều tất yếu, tạo động lực phát triển kinh tế cho cả nước. 

  – Nhằm giải quyết những hạn chế của vùng về tài nguyên và cũng như hạn chế sự phụ thuộc và tác động của tự nhiên đến phát triển kinh tế (như thiên tai bão lũ, hạn hán…).

  – Phát huy các thế mạnh vốn có của vùng về vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội (dân cư đông- lao động dồi dào, khoa học kĩ thuật phát triển, cơ sở hạ tầng – cơ sở vật chất kĩ thuật hoàn thiện….) cũng như các nguồn lực bên ngoài (vốn đầu tư) đối với sự phát triển công nghiệp – xây dựng và dịch vụ của vùng.