Tào tháo uống rượu luận anh hùng – La Quán Trung


I - Gợi dẫn 1. Tác phẩm Đoạn trích thuộc hồi 21 trong tác phẩm Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Anh em Lưu, Quan, Trương lúc này mới khởi nghiệp, chưa có đất dung thân và dựng...
Lời giải chi tiếtKIẾN THỨC CƠ BẢN   Lưu Bị khiêm nhường, thận trọng, kín đáo, khốn ngoan.   Tào Tháo gian hùng, nhưng chủ quan nên thất bại trong cuộc đấu trí.   Cách miêu tả nhân vật qua cừ chỉ, lời...
I – KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Về tác giả, xem bài Hồi trống Cổ Thành. 2. Về thể loại, xem bài Hồi trống Cổ Thành.3. Đoạn trích đã ca ngợi tài trí thông minh, sự nhanh nhẹn, linh hoạt trong...