Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng


Lời giải chi tiết1. Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng?Trả lời:Bác Hồ cùng các em thăm phòng ăn, phòng ngủ, nhà bếp, nơi tắm rửa trong trại nhi đồng.2.  Bác Hồ hỏi các em học...