Tập đọc: Bà cháu


Lời giải chi tiết1. Trước khi gặp cô tiên, ba bà cháu sống như thế nào?Trả lời:Trước khi gặp cô tiên, ba bà cháu rau cháo nuôi nhau, tuy nghèo khó nhưng cảnh nhà lúc nào cũng đầm ấm.2. Cô...