Tập đọc: Bán chó


Lời giải chi tiết1. Vì sao bố muốn cho bớt chó con đi?Trả lời: Bố muốn cho bớt chó con đi vì nhà có nhiều chó con quá, không nuôi xuể.2. Giang đã bán chó như thế nào?Trả lời:Giang đã...