Tập đọc: Bạn có biết


Lời giải chi tiết1. Nhờ bài viết trên, em biết được những điều gì mới?Trả lời: Nhờ bài viết trên, em biết được cây nào sống lâu năm nhất, cây nào to nhất, cây gỗ nào thấp nhất và loài...