Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt


Lời giải chi tiết1. Anh Nha được giao nhiệm vụ gì?Trả lời:Anh Nha được giao nhiệm vụ đứng gác trước cửa nhà Bác để bảo vệ Bác.2. Vì sao anh Nha hỏi giấy tờ của Bác Hồ?Trả lời:Anh Nha hỏi...