Tập đọc: Cái trống trường em


Lời giải chi tiết1. Bạn học sinh trò chuyện, xưng hô như thế nào với cái trống trường?Trả lời:Bạn học sinh trò chuyện, xưng hô như với cái trống trường như người bạn thân: buồn không hả trống? bọn mình....