Tập đọc: Đổi giày


Lời giải chi tiết1. Vì xỏ nhầm giày, bước đi của cậu bé như thế nào?Trả lời:Vì xỏ nhầm giày, bước đi của cậu bé tập tễnh, bước thấp bước cao.2. Khi thấy đi lại khó khăn, cậu bé nghĩ...