Tập đọc: Làm việc thật là vui


Lời giải chi tiết1.  Các vật và con vật xung quanh ta làm những việc gì?Trả lời:- Các vật: cái đồng hồ báo phút, báo giờ; cành đào nở hoa cho mùa xuân thêm tươi đẹp.- Con vật: Con gà...