Tập đọc: Mua kính


Lời giải chi tiết1. Cậu bé muốn mua kính để làm gì?Trả lời: Cậu bé muốn mua kính để đọc được sách vì cậu chưa biết chữ.2. Cậu bé đã thử kính như thế nào?Trả lời:Cậu thử kính bằng cách...